Hoppa till innehåll på sidan

Hur ska man informera om kamerabevakning?

Om ni kamerabevakar måste ni sätta upp skyltar med information om bevakningen på platsen som bevakas. Skyltarna ska innehålla den viktigaste informationen kring bevakningen för enskilda på platsen, bland annat:

 • vilka ni är som kamerabevakar,
 • kontaktuppgifter till er och ert dataskyddsombud, om ni har något,
 • ändamålet med bevakningen, alltså varför ni kamerabevakar,
 • information om ljudupptagning om sådan sker,
 • en hänvisning till var man kan ta del av övrig information om bevakningen.

 

Ni måste även lämna fullständig information om bevakningen på ett icke-digitalt sätt. Det kan ske genom ett telefonnummer eller med en större affisch. Det är bra om ni även lämnar denna information digitalt på er webbplats. Där måste framgå:

 • kontaktuppgifter till er och ert dataskyddsombud, om ni har något,
 • ert ändamål,
 • rättslig grund, alltså vilken lag, regel eller vilket avtal som ni stödjer er på för att få kamerabevaka,
 • hur länge ni kommer att lagra uppgifterna,
 • vilka rättigheter de registrerade har, till exempel att begära att ni raderar deras uppgifter, och att de registrerade kan klaga hos IMY om de tycker att ni bryter mot lagar, regler eller avtal.


Även följande måste framgå i den mån det gäller för er:

 • om ni stödjer er på intresseavvägning: vilka intressen ni har beaktat, hur ni har resonerat,
 • om ni är skyldiga att kamerabevaka enligt avtal eller lag,
 • vem som är mottagare av uppgifter, det vill säga om det är någon annan än ni som ska använda det insamlade materialet,
 • om ni kommer att överföra uppgifter till tredje land,
 • om ni kommer att använda uppgifterna för automatiserat beslutsfattande.


Läs mer om den fullständiga informationen och hur ni kan lämna denna i vår vägledning om kamerabevakning.

Informera om kamerabevakning

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning