Hoppa till innehåll på sidan

Jag använder drönare i min verksamhet, men jag vill inte ha med några personer på bilderna. Gäller dataskyddsförordningen för min verksamhet?

Dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen gäller bara om bevakningen innebär att personuppgifter behandlas. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person, till exempel bilder på identifierbara personer och registreringsskyltar. Om ingen person eller någon annan uppgift som kan härledas till en viss person kommer med i bild, gäller inte dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen.

Senast uppdaterad: 15 april 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning