Hoppa till innehåll på sidan

Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?

I dataskyddsförordningen, GDPR, finns en rätt att få sina uppgifter raderade om man begär det. Men det är viktigt att komma ihåg att den inte är ovillkorlig. Den gäller till exempel inte om den personuppgiftsansvarige, till exempel ett företag eller en myndighet, måste behandla dina personuppgifter enligt lagkrav, eller om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än ditt eget intresse. En personuppgiftsansvarig måste alltid kunna motivera varför man anser att vissa uppgifter inte ska raderas på begäran. Om du tror att exempelvis ett företag inte raderar dina uppgifter trots att de borde göra det, kan du skicka in ett klagomål till IMY.

Rätten till att radera uppgifter

Senast uppdaterad: 20 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter