Hoppa till innehåll på sidan

Jag har begärt att ett företag ska radera mina uppgifter men de vägrar. Vad gäller?

Rätten att få sina personuppgifter raderade gäller i vissa situationer, som finns uppräknade i GDPR. Det kan exempelvis handla om att personuppgifterna inte längre behövs för insamlingsändamålen eller att de behandlas på ett olagligt sätt.

Även om utgångspunkten i dessa fall är att dina personuppgifter ska raderas om du begär det, finns det undantag. Den som hanterar dina personuppgifter kan exempelvis neka dig radering om den fortsatt behöver uppgifterna för att uppfylla en rättslig skyldighet. Ett exempel på detta är att privatpersoners betalningsanmärkningar ska gallras senast tre år efter den registrerade händelsen, enligt kreditupplysningslagen.

I sådana fall ska företaget, som är personuppgiftsansvarig, informera dig om varför de inte kan tillmötesgå din begäran. Företaget ska också informera dig om att du kan lämna in ett klagomål till IMY. Du ska bli informerad utan onödigt dröjsmål, dock senast en månad efter att du lämnat in din begäran. 

Här kan du läsa mer om dina rättigheter som rör radering: Rätt till radering av dina personuppgifter

Senast uppdaterad: 14 juni 2024
Sidans etiketter Dataskydd, Dina rättigheter