Hoppa till innehåll på sidan

Jag har fått en betalningsanmärkning som är felaktig. Vad gör jag?

Om du anser att en uppgift som ett kreditupplysningsföretag har registrerad om dig i sitt register är oriktig eller missvisande ska du kontakta det aktuella kreditupplysningsföretaget och begära att de utreder ärendet. Företaget ska då skyndsamt utreda saken och återkomma till dig med besked om sin inställning.

Om den felaktiga eller missvisande uppgiften har hämtats från Kronofogdemyndighetens register bör du även vända dig till Kronofogdemyndighetens rättelseteam och ansöka om rättelse. Om Kronofogdemyndigheten rättar uppgiften kommer rättelsen att skickas med automatik till kreditupplysningsföretagen.

Kreditupplysning

Rättelser på Kronofogdens webbplats

Senast uppdaterad: 15 september 2023