Hoppa till innehåll på sidan

Jag ska göra en timelapse-film – vilka regler måste jag följa?

En timelapse-film sammanför ett stort antal stillbilder som tagits med ett visst tidsintervall. På så sätt blir det möjligt att följa händelseförlopp i snabbare uppspelning. Om du vill göra en timelapse-film kan det bli nödvändigt att följa reglerna i både dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Att ta bilder på identifierbara personer eller någon annan personuppgift innebär att du behandlar personuppgifter och måste följa dataskyddsförordningen. Om personuppgiftsbehandlingen faller in under det så kallade privatundantaget behöver du emellertid inte följa dataskyddsförordningen.

Läs mer om privatundantaget

I 3 – 4 §§ kamerabevakningslagen anges när kamerabevakningslagens regler måste följas. Om ett flertal stillbilder tas vid upprepade tillfällen, och fysiska personer kan identifieras, kan det vara fråga om sådan varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning som avses i 3 § kamerabevakningslagen. Det innebär att lagens bestämmelser blir tillämpliga.

Kamerabevakningslagen innehåller bestämmelser om bland annat tillståndsplikt och krav på upplysning. Det är dock endast myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse som behöver söka tillstånd för kamerabevakning. 

Läs mer om kamerabevakningslagen

Senast uppdaterad: 10 maj 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning