Hoppa till innehåll på sidan

Jag vill använda åtelkamera i jaktsyfte på min egen skogsmark. Det händer att personer ur allmänheten vistas i skogen för att motionera, rasta hundar, plocka bär och svamp m.m. Vad ska jag tänka på?

Om personer ur allmänheten riskerar att kamerabevakas när de vistas på din mark inom ramen för sin allemansrätt måste du följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Läs mer om vad det innebär att vara personuppgiftsansvarig


Om inga människor går att identifiera genom bilderna från åtelkameran – till exempel för att den är riktad så att den endast filmar lite över markhöjd - sker ingen behandling av personuppgifter och dataskyddsreglerna behöver inte följas.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning