Hoppa till innehåll på sidan

Jag vill kamerabevaka vägar som sträcker sig över min privata mark och som allmänheten använder. Kan jag kamerabevaka de vägar som inte är servitutsvägar inom ramen för privatundantaget?

Om en fastighetsägare bedriver kamerabevakning av mark och vägar som även används av allmänheten, omfattas bevakningen i regel inte av privatundantaget. Detta gäller generellt sett oavsett nyttjanderätten, det vill säga om det är servitutsvägar eller inte. Det innebär att du måste följa reglerna i dataskyddsförordningen och att det måste finnas en rättslig grund för att bevakningen ska vara tillåten. Den vanligaste rättsliga grunden i det här sammanhanget är intresseavvägning. Det innebär att man väger behovet av kamerabevakning mot det intrång i människors personliga integritet som bevakningen innebär.

Integritetsintresset är särskilt högt på platser som många människor rör sig på, i anslutning till människors bostad eller där de vistas för rekreation, och det är svårt att uppnå ett tillräckligt högt bevakningsintresse på sådana platser för att kamerabevakning ska vara tillåten.

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning