Hoppa till innehåll på sidan

Jag vill sätta upp kameror i min egen bostad och trädgård. Får jag det?

Ja, under förutsättning att det är en plats som allmänheten inte har tillträde till. 
 
Om kamerans upptagningsområde endast omfattar din bostad eller inhägnade trädgård gäller inte dataskyddsförordningen eller kamerabevakningslagen. I så fall kan det så kallade privatundantaget tillämpas. Du får alltså sätta upp en kamera om kamerans upptagningsområde endast omfattar din egen tomt och den är inhägnad på ett tydligt sätt, exempelvis med häck eller staket.
 
Dessutom krävs att du inte tänkt sprida materialet, exempelvis via internet.
En annan situation är om kamerans upptagningsområde når grannens bostad och trädgård. Det är normalt en plats dit allmänheten inte har tillträde. IMY anser att det är otillåtet att kamerabevaka grannars bostäder och trädgårdar. Det beror på att det i princip inte kan finnas några berättigade intressen för någon att övervaka sina grannars tomter, om det inte är så att grannarna har samtyckt till övervakningen.
 

 

 

 

Senast uppdaterad: 5 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning