Hoppa till innehåll på sidan

Kan de som filmas begära ut bilder enligt rätten till tillgång?

Enligt dataskyddsförordningen har den som bevakas rätt att få veta att den har blivit bevakad samt att få tillgång till sådana bilder, denna rättighet kallas rätten till tillgång. Av dataskyddsförordningens artikel 15 framgår vilken information som ska lämnas ut.

Rätten till tillgång innebär att ni kan vara tvungna att lämna ut bilder på de som filmats av kameran. Exempelvis har en anställd eller kund som blir filmad av en butiks bevakningskamera rätt att begära ut bevakningsbilderna på sig själv. Tänk på att inte lämna ut information om andra än den som begär ut informationen. Om ni inte kan identifiera den som bevakats gäller inte rätten till tillgång och ni behöver inte lämna ut några bilder, om inte den som filmats kan lämna ytterligare information som möjliggör identifiering. Det skulle exempelvis vara möjligt om den som begär informationen kan berätta vid vilken tidpunkt som den blev filmad.

För att kunna hjälpa dem som ni filmat på bästa möjliga sätt är det en god idé att ni har en tydlig policy för hur ni ska hantera begäran om rätten till tillgång.

För alla verksamheter som vill kamerabevaka

Informera om kamerabevakning

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning