Hoppa till innehåll på sidan

Kan man informera om kamerabevakningen på arbetsplatsen på annat sätt än med skyltar?

Upplysning om personuppgiftsbehandling ska lämnas genom tydlig och klar information. Även om det bästa sättet att upplysa om kamerabevakning oftast är att sätta upp informationsskyltar kan det finnas situationer där någon annan form av information är mer lämpad. Att bara ge muntlig information anser IMY däremot är tveksamt. Med muntlig information är det svårt att i efterhand kontrollera om informationsplikten har uppfyllts. Det är dessutom svårt att på ett bra och praktiskt sätt lämna muntlig information till externa personer, exempelvis besökare och andra utomstående som endast tillfälligt uppehåller sig på platsen. Även i förhållande till anställda krävs det mycket väl avvägda och tydliga rutiner för att det ska kunna vara tillräckligt att endast ge muntlig information.

Informera om kamerabevakning

Senast uppdaterad: 12 december 2022
Sidans etiketter Kamerabevakning