Hoppa till innehåll på sidan

Kan uppförandekoden även innehålla riktlinjer som hanterar lagstiftning som ligger nära dataskyddsförordningen, t.ex. marknadsföringslagen?

Ja. För uppförandekoder där närliggande lagstiftning har stor betydelse för den personuppgiftsbehandling som omfattas av koden ska riktlinjer för den praktiska tillämpningen av dataskyddsförordningen i förhållande till sådan lagstiftning ingå.

Om uppförandekoden har riktlinjer för tillämpningen av annan lagstiftning än dataskyddsförordningen behöver kodens disposition vara tydlig, exempelvis genom indelning i olika avsnitt för tillämpning av olika lagstiftningar.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd