Hoppa till innehåll på sidan

Kan uppförandekoder göra nytta för personuppgiftsansvariga eller -biträden som är certifierade enligt ISO 27001 eller andra informations-säkerhetsstandarder?

För personuppgiftsansvariga eller -biträden som är certifierade enligt ISO 27001 eller andra informationssäkerhetsstandarder kan certifieringen vara ett sätt att visa att informationssäkerhetskraven i uppförandekoden är uppfyllda. Detta förutsätter dock att certifieringen uppfyller uppförandekodens krav. Därutöver måste koden, när den tas fram, också uppfylla dataskyddsförordningens krav på informationssäkerhet.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd