Hoppa till innehåll på sidan

Kan uppförandekoder innehålla regler kring personuppgiftsansvaret, till exempel gemensamt personuppgiftsansvar?

Ja, ansvarsfördelningen för personuppgiftsbehandlingen inom en bransch eller sektor är ett lämpligt område att reglera i en uppförandekod. När det gäller gemensamt personuppgiftsansvar kan uppförandekoder exempelvis innehålla krav om hur överenskommelser, enligt artikel 26.1 i dataskyddsförordningen, ska vara utformade.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd