Hoppa till innehåll på sidan

När kan bevakning med dörrkameror/titthålskameror vara tillåten?

Reglerna i dataskyddsförordningen behöver inte följas om bevakningen sker inom privatundantaget.

Om kamerans upptagningsområde däremot omfattar platser som ligger utanför den privata tomten eller om bevakningen sker från en lägenhetsdörr - där förbipasserande i trapphuset eller grannars bostäder riskerar att komma med i bild - gäller dataskyddsförordningens regler.

Bevakningen kan vara tillåten med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning om samtliga av dessa förutsättningar är uppfyllda:

  • kameran aktiveras endast när någon ringer på och är därefter endast aktiv under en mycket begränsad tid
  • bild och ljud spelas inte in
  • upptagningsområdet är mycket begränsat.

Privatpersoners kamerabevakning

Senast uppdaterad: 14 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning