Hoppa till innehåll på sidan

När kommer ni att börja granska personuppgiftsincidenter?

Vi går igenom samtliga anmälningar som kommer in till oss. Om det kommer in anmälningar som rör allvarliga personuppgiftsincidenter som exempelvis inte har åtgärdats av den personuppgiftsansvariga, eller att åtgärdsplan saknas, kan vi komma att genomföra tillsyn.

Hur vi arbetar med tillsyn

Senast uppdaterad: 27 april 2021