Hoppa till innehåll på sidan

Om en bransch har flera branschorganisationer, kan uppförandekoder tas fram från respektive branschorganisation?

Ja, det är möjligt att ta fram flera uppförandekoder inom samma bransch. Varje uppförandekod måste dock svara mot ett identifierat dataskyddsbehov inom en bransch och respektive branschorganisation måste också uppfylla kravet på representativitet, det vill säga att organisationen är en effektiv representant för en grupp av personuppgiftsansvariga eller -biträden.

Flera organisationer som är verksamma i samma bransch eller sektor kan emellertid också utarbeta gemensamma uppförandekoder. Detta kan vara ett sätt dels att spara på kostnader och dels att få ett större genomslag för dataskyddet i den aktuella branschen eller sektorn.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd