Hoppa till innehåll på sidan

Ska personuppgifterna krypteras?

I dag är vi – både privat och på arbetet – uppkopplade mot internet dygnet runt. Om personuppgifter som inte är krypterade görs åtkomliga via internet, innebär detta att även "fel personer" kan komma att ta del av dessa uppgifter. Uppgifterna kan alltså hamna i "orätta händer".

Eftersom vi dagligen använder oss av olika arbetsredskap – bland annat datorer, mobila enheter (till exempel smarta telefoner, surfplattor) och USB-minnen - måste den personuppgiftsansvariga fundera kring vilka personuppgifter som behöver krypteras. Alla personuppgifter behöver inte vara krypterade, men den personuppgiftsansvariga bör se över om vissa uppgifter behöver krypteras.

Senast uppdaterad: 26 april 2021