Hoppa till innehåll på sidan

Ska sökträffar som gäller uppgifter om brott alltid tas bort?

Uppgifter om brott har ett starkt skydd. Sökträffar till uppgifter om brott ska därför alltid tas bort om de inte är strikt nödvändiga för att skydda informationsfriheten.

Personuppgifter som rör lagöverträdelser

Om det rör ett mindre allvarligt brott som du begått för länge sedan talar det för att en sökträff ska tas bort. Om det gäller ett mer allvarligt brott som du begått nyligen talar det emot att en sökträff ska tas bort. Om det gäller uppgifter om ett tidigare skede i ett brottmål mot dig som inte längre återspeglar den aktuella situationen, till exempel då du senare har frikänts i domstol, ska sökmotorn ta ställning till:

  • brottets art och allvarlighetsgrad
  • handläggningen och utgången av förfarandet
  • den tid som förflutit
  • den roll som du eventuellt har i det offentliga livet
  • hur du agerat tidigare
  • allmänhetens intresse vid tidpunkten för din begäran
  • innehållet i och formen för publiceringen
  • vilka konsekvenser publiceringen har för dig


Om sökmotorn anser att det är strikt nödvändigt att fortsätta visa en sökträff trots att den leder till uppgifter som inte längre återspeglar den aktuella situationen, är sökmotorn ändå skyldig att ordna sökresultatet så att webbsidor med aktuell information visas överst i listan.

Senast uppdaterad: 29 april 2021