Hoppa till innehåll på sidan

Ska en sökmotor alltid ta bort sökträffar som innehåller känsliga personuppgifter?

Känsliga personuppgifter, till exempel om etniskt ursprung, politiska åsikter, hälsa, sexualliv, sexuell läggning med mera har ett starkare skydd då behandling av sådana personuppgifter kan innebära ett särskilt allvarligt ingrepp i din rätt till skydd av ditt privatliv och dina personuppgifter.

Känsliga personuppgifter

Om en sökträff leder till känsliga uppgifter om dig är sökmotorn i princip skyldig att bevilja din begäran. Det finns några undantag från detta, bland annat om det är du själv som har offentliggjort uppgifterna eller om det är strikt nödvändigt att sökträffen visas för att skydda internetanvändarnas informationsfrihet i allmänhet. Frågan om det ska anses vara strikt nödvändigt i ett visst fall beror på uppgifternas art och hur känsliga de är för ditt privatliv och allmänhetens intresse av att få tillgång till informationen genom en sökning på ditt namn. Detta kan variera beroende på om du har en roll i det offentliga livet eller är en offentlig person.

Senast uppdaterad: 19 april 2021