Hoppa till innehåll på sidan

Ska Storbritannien betraktas som tredje land enligt GDPR?

Överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit är fortsatt möjligt tack vare ett temporärt avtal mellan Storbritannien och EU-kommissionen som tecknades i julas. Avtalet gäller till 30 juni 2021 och innebär att man under den perioden kan fortsätta överföra uppgifter dit utan tillämpning av kapitel V-mekanismerna.

Överföring till tredje land

Det tillfälliga avtalet

Frågor och svar från EU-kommissionen om avtalet

EDPB har tidigare publicerat närmare information om Brexit och dess effekter från och med den 1 januari 2021.

EDPB:s yttrande över Brexit och övergångsperiodens slut

EDPB:s information om överföringar till Storbritannien efter övergångsperiodens slut

Mer information om Brexit från ICO, vår motsvarighet i Storbritannien:

Data protection and Brexit (Information Commissioner's Office)

Senast uppdaterad: 4 maj 2021