Gå till innehållet

Ska Storbritannien betraktas som tredje land enligt GDPR?

Överföring av personuppgifter till Storbritannien efter Brexit är fortsatt möjligt tack vare ett temporärt avtal mellan Storbritannien och EU-kommissionen som tecknades i julas. Avtalet gäller till 30 juni 2021 och innebär att man under den perioden kan fortsätta överföra uppgifter dit utan tillämpning av kapitel V-mekanismerna.

Överföring till tredje land

Det tillfälliga avtalet

Frågor och svar från EU-kommissionen om avtalet

EDPB har tidigare publicerat närmare information om Brexit och dess effekter från och med den 1 januari 2021.

EDPB:s yttrande över Brexit och övergångsperiodens slut

EDPB:s information om överföringar till Storbritannien efter övergångsperiodens slut

Mer information om Brexit från ICO, vår motsvarighet i Storbritannien:

Data protection and Brexit (Information Commissioner's Office)

Senast uppdaterad: 04 maj 2021