Hoppa till innehåll på sidan

Ska Storbritannien betraktas som tredjeland enligt GDPR?

Den 28 juni 2021 fattade EU-kommissionen två beslut om adekvat skyddsnivå för överföring av personuppgifter till Storbritannien enligt dataskyddsförordningen respektive brottsdatadirektivet. Besluten innebär att Storbritannien har en tillräckligt hög skyddsnivå och att personuppgifter får föras över dit utan något särskilt tillstånd.

Detta innebär Brexit

EU-kommissionens pressmeddelande

Adekvansbeslut GDPR

Adekvansbeslut LED

Detta gällde före EU-kommissionens beslut den 28 juni 2021

Överföring till tredjeland

Det tillfälliga avtalet

Frågor och svar från EU-kommissionen om avtalet

EDPB har tidigare publicerat närmare information om Brexit och dess effekter från och med den 1 januari 2021.

EDPB:s yttrande över Brexit och övergångsperiodens slut

EDPB:s information om överföringar till Storbritannien efter övergångsperiodens slut

Mer information om Brexit från ICO, vår motsvarighet i Storbritannien:

Data protection and Brexit (Information Commissioner's Office)

Senast uppdaterad: 16 september 2022