Gå till innehållet

Ska vi anmäla alla personuppgiftsincidenter till IMY?

Nej, inte alla. Om det är osannolikt att incidenten medför en risk för fysiska personers fri- och rättigheter, ska de inte anmälas till oss. Även om ni bestämmer er för att inte anmäla incidenten måste ni kunna motivera beslutet och dokumentera detta.

När ska vi anmäla en personuppgiftsincident?

Senast uppdaterad: 19 april 2021