Hoppa till innehåll på sidan

Vad är ett personuppgiftsbiträde och när är man det?

För att förstå vad ett personuppgiftsbiträde är kan det vara bra att först förklara personuppgiftsansvarigas roll. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel med personuppgiftsbehandlingen. Ansvaret utgår från där det faktiska inflytandet ligger, och bedömningen måste göra i varje enskilt fall.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning, och då krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal. Exempel på när ett personuppgiftsbiträde anlitas är när ett bolag anlitar ett molntjänstföretag för att lagra och analysera personuppgifter åt bolaget eller när ett bolag anlitar ett marknadsföringsföretag för att skicka ut reklam för bolagets räkning. Det är när uppdraget avser just personuppgiftsbehandlingen som biträdesrollen uppstår. Personuppgiftsbiträden uppträder med andra ord osjälvständigt i förhållande till de registrerade, och får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från den personuppgiftsansvariga.

Personuppgiftsbiträde

Senast uppdaterad: 7 september 2022
Sidans etiketter Dataskydd