Hoppa till innehåll på sidan

Vad är ett personuppgiftsbiträde och när är man det?

För att förstå vad ett personuppgiftsbiträde är kan det vara bra att först förklara personuppgiftsansvariges roll. Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer ändamål och medel med personuppgiftsbehandlingen. Ansvaret utgår från där det faktiska inflytandet ligger, och bedömningen måste göra i varje enskilt fall.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en personuppgiftsansvarigs räkning, och då krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal. Om en personuppgiftsansvarig köper en tjänst som får till följd att leverantören i viss mån behandlar personuppgifter innebär det inte att leverantören per automatik blir personuppgiftsbiträde, utan det är när uppdraget avser just personuppgiftsbehandlingen som biträdesrollen uppstår. Personuppgiftsbiträden upp­träder med andra ord osjälv­ständigt i förhållande till de registrerade, och får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från den personuppgifts­ansvar­ige.

Personuppgiftsbiträde

Senast uppdaterad: 29 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd