Hoppa till innehåll på sidan

Vad gäller för privatpersoner som vill kamerabevaka?

När det gäller privatpersoners kameror kan de ibland undantas på grund av det så kallade privatundantaget i kamerabevakningslagen respektive dataskyddsförordningen.  Reglerna i kamerabevakningslagen eller dataskyddsförordningen gäller helt enkelt inte för privatpersoner i vissa situationer. Detta förutsätter dock:
 
• att kameran inte fångar en plats dit allmänheten har tillträde,
• att du bevakar i egenskap av privatperson, och 
• att bevakningen bedrivs som ett led i en verksamhet av rent privat natur.
 
För att kunna bedöma om bevakningen är en verksamhet av rent privat natur är platsen och avsikten med bevakningen centrala faktorer. 
Exempel på kamerabevakning som normalt anses vara av rent privat natur:
 
• Inne i en privatbostad, om den bedrivs av den som bor där.
• Andra privata byggnader än privatbostäder, till exempel garage, förråd och sjöbodar omfattas av undantaget under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet och bevakningen bedrivs av innehavaren.
• I privatägda bilar och båtar så länge kameran endast fångar insidan av fordonet. 
 
Om en privatperson kamerabevakar utanför sin direkta privata sfär så ska däremot dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen tillämpas. Likaså om privatpersonen har för avsikt att sprida bevakningsmaterialet till en vidare krets, exempelvis på internet.
 
 
I dag är det vanligt förekommande att kameror i en privatbostad är kopplade till en larmcentral (hemlarm). Även sådana kameror faller utanför dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen under förutsättning att undantaget för privat kamerabevakning är tillämpligt.
 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 8 juni 2023
Sidans etiketter Kamerabevakning