Hoppa till innehåll på sidan

Kan IMY hjälpa mig att få bort en söktäff hos en sökmotor?

IMY:s utgångspunkt är att alla personuppgiftsansvariga ska kunna göra rätt och hantera alla begäranden korrekt. Vi övervakar att sökmotorer och andra personuppgiftsansvariga uppfyller sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen, bland annat att de har rutiner för att hantera begäranden från enskilda på ett lämpligt sätt och att rutinerna följs. IMY prövar dock inte om en sökmotor har gjort en korrekt avvägning i varje enskilt fall.

Senast uppdaterad: 12 april 2021