Hoppa till innehåll på sidan

Vad krävs för att vi ska kunna överföra personuppgifter till ett tredje land?

För att kunna överföra personuppgifter till ett tredje land behöver ni, förutom att beakta övriga bestämmelser i dataskyddsförordningar, kunna stödja er på någon av följande skyddsåtgärder:

  • Adekvansbeslut från EU-kommissionen
  • Bindande företagsbestämmelser
  • Standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har beslutat om
  • Godkända uppförandekoder eller certifieringsmekanismer
  • Rättsligt bindande instrument mellan myndigheter
  • Ad hoc-klausuler som godkänts av Integritetsskyddsmyndigheten
  • Undantagen i artikel 49
Senast uppdaterad: 29 april 2021