Hoppa till innehåll på sidan

Vad menar IMY med systematiskt dataskydd?

Systematiskt dataskydd är att arbeta förebyggande och kontinuerligt med dataskydd i verksamheten för att stärka integriteten för de personer vars personuppgifter verksamheten behandlar.

Genom att integrera dataskyddet i organisationens ordinarie styr-, stöd- och kärnprocesser, så genomsyras organisationens vardagliga verksamhet till den grad att dataskyddet alltid tillgodoses. Dataskyddet blir därmed en naturlig del inom utvecklings-, förändrings- och förbättringsprocesserna såväl som i övriga processer.

Det handlar bland annat om att anpassa de organisatoriska och tekniska åtgärderna utifrån den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna för fysiska personers fri- och rättigheter.

Syftet är att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för personers rättigheter och friheter.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023
Sidans etiketter Dataskydd