Hoppa till innehåll på sidan

Vad menar ni med att arbeta systematiskt med dataskydd?

Med att arbeta systematiskt med dataskydd menar vi att arbeta enligt samma principer som för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Det handlar bland annat om:

  • att utifrån vision, mål och policy utforma och etablera effektiva arbetssätt som ständigt utvecklas, förbättras och följs upp. Dataskyddsprinciper, rättslig grund, de registrerades rättigheter m.m. behöver omhändertas från början och integreras i arbetssätt och teknik. En metod för att driva och strukturera förbättringsarbete är PDCA – Plan (Planera) Do (Gör) Check (Kontrollera) Act (Handla).
  • att utveckla sin förmåga att förebygga, upptäcka och hantera hot, brister, sårbarheter samt misstag så att personuppgifter skyddas
  • att arbeta förebyggande och kontinuerligt anpassa skyddet utifrån organisationens behov, risker och lagstiftning, men också att våga lära sig av eventuella misstag.
  • att det finns en tydlig strukturerad och förutsägbar styrning, baserad på organisationens policy och ledningssystem.

 

 

Senast uppdaterad: 6 april 2022
Sidans etiketter Dataskydd