Hoppa till innehåll på sidan

Vad menas med överföring till tredjeland?

Överföring av personuppgifter till tredjeland innebär som regel att personuppgifter görs tillgängliga för en mottagare i ett land utanför EU/EES-området.

Europeiska dataskyddstyrelsen (EDPB) har antagit riktlinjer om samspelet mellan artikel 3 (territoriella tillämpningsområdet) och kapitel V (internationella överföringar) i dataskyddsförordningen som bland annat innehåller en tolkning av begreppet överföring till tredjeland.

Tredjelandsöverföring

Riktlinjer 05/2021 om samspelet mellan artikel 3 och kapitel V i GDPR

Senast uppdaterad: 8 september 2023