Hoppa till innehåll på sidan

Varför är dataskyddsförordningen (GDPR) viktig?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till för att skydda grundläggande rättigheter och friheter, särskilt enskildas rätt till skydd av sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har bland annat till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter, så att det fria flödet inom EU och EES inte hindras.

Dataskyddsförordningen grundar sig alltså i de mänskliga rättigheterna. Rätten till privatliv skyddas också av ett antal andra regelverk. Individens rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv regleras bland annat i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Även EU har antagit en stadga om de grundläggande rättigheterna, där det bland annat regleras en rätt till skydd för personuppgifter. Ett skydd för den personliga integriteten finns också i svensk grundlag.

Senast uppdaterad: 15 augusti 2023
Sidans etiketter Dataskydd