Hoppa till innehåll på sidan

Vem ansvarar för att det finns ett ackrediterat kontrollorgan för en uppförandekod?

Uppförandekodens upphovsman, till exempel en branschorganisation, ska i koden inkludera mekanismer för effektiv övervakning. Övervakningsorganets verksamhet inrättas därför genom uppförandekoden och det är upphovsmannen som behöver säkerställa att det finns ett ackrediterat kontrollorgan på plats innan uppförandekoden börjar tillämpas.

Senast uppdaterad: 26 september 2023
Sidans etiketter Dataskydd