Hoppa till innehåll på sidan

Vilka standardavtals­klausuler har EU-kommissionen beslutat om?

Överföring av personuppgifter till tredjeland

EU-kommissionens senast beslutade standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring publicerades den 4 juni 2021. De utgör sådana lämpliga skyddsåtgärder som avses i artikel 46.2(c) GDPR men kan behöva kompletteras beroende på skyddsnivån för personuppgifter i mottagarlandet.

Ta del av de nya standardavtalsklausulerna hos EU-kommissionen

Dessa standardavtalsklausuler ersätter de klausuler som EU-kommissionen tidigare fattat beslut om enligt dataskyddsdirektivet. De tidigare klausulerna kan fortsätta att användas under en övergångsperiod fram till den 27 december 2022, under förutsättning att avtalet ingåtts före den 27 september 2021.

De tidigare standardavtalsklausulerna:

  • För överföring till andra personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES.
    Alternativ 1
    Alternativ 2

  • För överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES.
    Alternativ 3 

Avtal med personuppgiftsbiträde

EU-kommissionen har tagit fram standardavtalsklausuler för avtal med personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.3 GDPR.

Standard contractual clauses for controllers and processors in the EU/EEA

Mer information om vad som gäller i fråga om personuppgiftsbiträden

Senast uppdaterad: 16 februari 2022