Hoppa till innehåll på sidan

Vilka standardavtals­klausuler har EU-kommissionen beslutat om?

Överföring av personuppgifter till tredjeland

EU-kommissionens senast beslutade standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring publicerades den 4 juni 2021. De utgör sådana lämpliga skyddsåtgärder som avses i artikel 46.2 c GDPR men kan behöva kompletteras av ytterligare åtgärder beroende på skyddsnivån för personuppgifter i mottagarlandet.

Dessa standardavtalsklausuler ersätter de klausuler som EU-kommissionen tidigare fattat beslut om enligt dataskyddsdirektivet.

Ta del av de nya standardavtalsklausulerna hos EU-kommissionen

Avtal med personuppgiftsbiträde

EU-kommissionen har tagit fram standardavtalsklausuler för avtal med personuppgiftsbiträden enligt artikel 28.3 GDPR.

Standard contractual clauses for controllers and processors in the EU/EEA

Mer information om vad som gäller i fråga om personuppgiftsbiträden

Senast uppdaterad: 8 september 2023