Hoppa till innehåll på sidan

Vilka standardavtalsklausuler har EU-kommissionen beslutat om?

EU-kommissionen har beslutat om följande standardavtalsklausuler:

  • För överföring till andra personuppgiftsansvariga i länder utanför EU/EES.

    Alternativ 1

    Alternativ 2

  • För överföring av personuppgifter till personuppgiftsbiträden i länder utanför EU/EES.

    Alternativ 3 
Senast uppdaterad: 9 april 2021