Hoppa till innehåll på sidan

Vilken rättslig grund har vi som personuppgiftsansvarig myndighet för behandling av personuppgifter i vår framtida interna och externa rapporteringskanal för visselblåsning?

I den utsträckning som behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra era skyldigheter enligt visselblåsarlagen kan myndigheten stödja sig på den rättsliga grunden rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

För de myndigheter som har ett särskilt uppdrag att tillhandahålla en extern rapporteringskanal har dessa myndigheter också en rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen att i enlighet med kraven i visselblåsarlagen och i förordning (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden behandla personuppgifter i den externa rapporteringskanalen.

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Visselblåsning