Hoppa till innehåll på sidan

Vilken rättslig grund har vi som privat verksamhetsutövare med minst 50 arbetstagare för behandling av personuppgifter i vår framtida interna rapporteringskanal för visselblåsning?

I den utsträckning som behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra era skyldigheter enligt visselblåsarlagen kan ni stödja er på den rättsliga grunden rättslig förpliktelse enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

Senast uppdaterad: 21 december 2021
Sidans etiketter Dataskydd, Visselblåsning