Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Steg 6: Planera för att tillgodose enskildas rättigheter

Ett viktigt steg innan ni påbörjar personuppgiftsbehandling är att planera för hur ni ska ta tillvara de registrerades rättigheter enligt GDPR, som rätt till:

 • information
 • tillgång
 • radering
 • rättelse
 • begränsning av behandling
 • att göra invändningar mot en behandling.

För att de enskilda ska kunna använda sina rättigheter gentemot er som personuppgiftsansvarig är det avgörande att de får information om och varför deras personuppgifter behandlas. Därför är det viktigt att ni redan när ni börjar behandla personuppgifterna gör de första stegen noggrant och dokumenterar era avväganden.

Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av er som personuppgiftsansvariga både när uppgifterna samlas in och när den registrerade annars begär det. För verksamheter som hanterar stora mängder data kan det innebära en särskild utmaning att leva upp till informationskravet.

Enskildas rätt till information och övriga rättigheter

Checklista

Var beredd på att tillgodose enskildas rättigheter

 • 1

  Ha rutiner på plats

  Som personuppgiftsansvariga är ni ansvariga att ha rutiner för att hantera att enskilda begär att få utöva sina rättigheter. Det kan till exempel vara tydlig information som är lätt att hitta på er webbplats, enkla sätt att skicka in en begäran och klara interna rutiner för att ta hand om förfrågningarna. 

   

Vanliga frågor från innovationsaktörer

Senast uppdaterad: 22 november 2022