Hoppa till innehåll på sidan
Vi guidar dig

Ansvarsskyldighet – en av GDPR:s grundläggande principer

En av de viktigaste grundläggande principerna i GDPR är principen om ansvarsskyldighet.

Principen om ansvarsskyldighet ‎innebär för det första att ni som personuppgiftsansvarig verksamhet är ‎‎ansvarig‎‎ för att följa GDPR. För det andra måste ni kunna ‎‎visa ‎‎att ni följer reglerna, exempelvis genom att:

 • lämna tydlig information till enskilda
 • föra register över och dokumentera de personuppgiftsbehandlingar som pågår i er organisation, inklusive vilka överväganden ni har gjort
 • upprätta interna riktlinjer för dataskydd och utbilda personalen
 • bygga in integritetsvänliga lösningar i era system (så kallat inbyggt dataskydd)
 • göra en konsekvensbedömning innan ni påbörjar personuppgiftsbehandling som sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter

Checklista

Ert ansvar som personuppgiftsansvariga

 • 1

  Följ alltid GDPR

  Behandlar ni personuppgifter måste ni följa GDPR. Detta gäller alltid och även om man kan upplever sig ha äganderätt/ensamrätt till data på grund av avtal eller upphovsrättsregler.

 • 2

  Ansvaret är ert

  När ni behandlar personuppgifter är ni enligt GDPR ansvariga för er behandling oavsett vem som behandlat personuppgifterna tidigare eller kommer att behandla dem framöver.

 

 

Senast uppdaterad: 18 november 2022