Hoppa till innehåll på sidan

Komplettera eller ändra en anmälan

Enligt dataskyddsförordningen är det möjligt att komplettera eller ändra en tidigare gjord anmälan.

Det är viktigt att vi får in informationen så fort som möjligt. Om ingen komplettering kommit in efter fyra veckor från det att vi tagit emot anmälan fattas beslut i ärendet på befintlig information.

Vid ändring eller komplettering av en tidigare gjord anmälan behöver bara fält markerade med asterix (*) samt de fält som ska ändras eller kompletteras fyllas i.

Gäller kompletteringen eller ändringen en svensk eller gränsöverskridande personuppgiftsincident?

Svensk personuppgiftsincident

Gränsöverskridande personuppgiftsincident

Svensk komplettering – ska användas om incidenten har inträffat i Sverige och inte påverkar registrerade personer i andra länder.


Gränsöverskridande komplettering – ska användas om incidenten har inträffat i Sverige men påverkar registrerade personer i andra länder. Den gränsöverskridande kompletteringen ska även användas om incidenten har inträffat i minst ett annat land utöver Sverige.

Mer information om att komplettera eller ändra en redan anmäld personuppgiftsincident

Senast uppdaterad: 29 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd