Hoppa till innehåll på sidan

Huvudsakligt verksamhetsställe

Huvudregeln är att ert huvudsakliga verksamhetsställe är den plats där ni har er centrala förvaltning. Om besluten om ändamål och medel för er personuppgiftsbehandling fattas på något annat av era verksamhetsställen i EU så kommer det istället att vara ert huvudsakliga verksamhetsställe. Detta gäller dock endast om det verksamhetsstället verkligen har befogenhet att få sådana beslut genomförda.

Senast uppdaterad: 29 april 2021
Sidans etiketter Dataskydd