Hoppa till innehåll på sidan

Annan tillsynsmyndighet

Eftersom ni kommit fram till att ert huvudsakliga verksamhetsställe inte ligger i Sverige är vi inte er ansvariga tillsynsmyndighet. Ni ska därför vända er till en annan tillsynsmyndighet.

Personuppgiftsincidenten ska anmälas till tillsynsmyndigheten i det land där ni har ert huvudsakliga verksamhetsställe. Huvudregeln är att ert huvudsakliga verksamhetsställe är den plats där ni har er centrala förvaltning. Om besluten om ändamål och medel för er personuppgiftsbehandling fattas på något annat av era verksamhetsställen i EU så kommer det istället att vara ert huvudsakliga verksamhetsställe. Detta gäller dock endast om det verksamhetsstället verkligen har befogenhet att få sådana beslut genomförda. I sådana fall ska det verksamhetsställe som har fattat sådana beslut betraktas som det huvudsakliga verksamhetsstället.

 

Senast uppdaterad: 20 september 2021
Sidans etiketter Dataskydd