Hoppa till innehåll på sidan

IMY granskar kamerabevakning på lager

Publicerad: 11 februari 2021
Myndigheten ska granska om och i så fall hur kamerabevakning används för att övervaka och arbetsleda personalen på två företags lager.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu två granskningar av kamerabevakning på lagren hos två företag. Det som särskilt granskas är om kamerabevakningen används för att övervaka och leda personalen samt om bildmaterial spelas in.

– Kamerabevakning får inte användas för arbetsledning. Och ska bildmaterial spelas in krävs typiskt sett tungt vägande skäl som exempelvis att man vill bevaka stöldbegärlig egendom eller har dokumenterade problem med stölder. Vi har fått indikationer på att dessa bolag använder kamerabevakning för arbetsledning, nu kontrollerar vi om det stämmer, säger Gustav Linder som är jurist i IMY:s kameragrupp.

IMY kommer i sin granskning att ställa ett antal frågor till de två bolagen som exempelvis om kamerabevakning sker, när den i så fall inleddes, hur många kameror som används, var de är positionerade, om bild och ljud spelas in, vilket syftet är med bevakningen och med vilken rättslig grund bevakningen sker.

Läs tillsynsskrivelsen till Apotea i pdf-format (pdf, 203 kB)

Läs tillsynsskrivelsen till HM i pdf-format (pdf, 211 kB)

För mer information kontakta

Jurist Gustav Linder, telefon 08-657 61 57

Presstjänsten, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning, Arbetsliv
Senast uppdaterad: 27 maj 2021
Sidans etiketter Kamerabevakning, Arbetsliv