Hoppa till innehåll på sidan

IMY granskar Svea Inkasso

Publicerad: 25 april 2022
Granskningen av Svea Inkasso är ett led i myndighetens arbete att rutinmässigt kontrollera stora aktörer som har inkassotillstånd.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) kommer nu att granska inkassobolaget Svea Inkasso. Granskningen är en del av myndighetens löpande kontroll av större inkassobolag.

– Syftet är framför allt att kontrollera bolagets rutiner för inkassoförfarande men vi kan även ta upp klagomål från enskilda som rör bolaget, säger Karin Ekström som leder granskningen.

IMY är tillsynsmyndighet enligt inkassolagen och kontrollerar bland annat att bolag med inkassotillstånd följer inkassolagen och god inkassosed.

För mer information kontakta

Jurist Karin Ekström, telefon 08-657 61 87
Presstjänst, telefon 08-515 15 415

Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter
Senast uppdaterad: 30 augusti 2022
Sidans etiketter