Hoppa till innehåll på sidan

IMY satsar på innovation och klagomålshantering

Publicerad: 22 februari 2024
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) fortsätter arbetet med att ge vägledning till innovationsaktörer, bland annat inom AI. Myndigheten genomför även allt fler tillsyner och arbetar mer med att bidra till lagstiftning på det brottsbekämpande området. Det framgår av IMY:s årsredovisning, som nu har lämnats till regeringen.

2023 var året då hela världen pratade om artificiell intelligens (AI). IMY har sedan ett par år tillbaka fokuserat på att ge vägledning till innovationsaktörer, för att främja hållbar och integritetsvänlig innovation i samhället. IMY möter många, allt från små privata företag till stora aktörer inom offentlig sektor, som upplever att frågor om dataskydd är särskilt svåra och komplexa, framför allt vid användning av ny teknik.

– Vi är första myndighet i Sverige som har en regulatorisk sandlåda. Nu har vi genomfört två projekt, det första om federerad maskininlärning av AI i vården och det andra om sensorer som alternativ till kamerabevakning för att mäta trygghet i det offentliga rummet. Arbetet är mycket efterfrågat och vi tycker att det är ett värdefullt och givande arbetssätt, säger David Törngren, vikarierande generaldirektör för IMY.

Ökad fokus på klagomålshantering och tillsyn

Under 2023 har IMY fortsatt utveckla och ställa om arbetet med klagomålshantering och tillsyn. Rättsläget har förändrats väsentligt under året. Under hösten kom avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen som slår fast att en person som ger in ett klagomål till IMY har rätt att överklaga om IMY inte gör det som begärs i klagomålet. En dom från EU-domstolen innebär omfattande krav på utredning av klagomål. Under nästa år väntas också beslut om en ny förordning om gränsöverskridande ärenden om klagomål och tillsyn enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

– Dessa förändringar innebär sammantaget större krav på oss att arbeta både smartare och mer resurseffektivt. Hanteringen av de flesta av våra ärenden har genom det förändrade rättsläget blivit betydligt mer omfattande och krävande, säger David Törngren.

IMY har under 2023 inlett över 200 tillsynsärenden, vilket är en väsentlig ökning från 121 året före, och beslutat om sanktionsavgifter om över 120 miljoner kronor, jämfört med 10 miljoner kronor under 2022.

IMY prioriterar arbetet med brottsbekämpningen

Omvärldsläget påverkar IMY och under året har åtgärder mot den organiserade brottsligheten och skjutvapenvåldet stått i fokus på flera sätt. För IMY har det varit en viktig prioritering att bidra till lagstiftningsarbetet på det brottsbekämpande området. Myndigheten har medverkat med experter i många utredningar och varit remissinstans i ännu fler. IMY lyfter särskilt fram två saker i det arbetet; för det första önskar myndigheten att det tillsätts en statlig utredning med uppdraget att göra en samlad analys av hur de många förslagen påverkar rätten till privatliv. För det andra framhåller IMY lämpligheten i att skapa tillfälliga lagar, som kan utvärderas innan de blir permanenta.

För mer information kontakta

Carin Sundhage, vik. stabschef, telefon 08-515 154 11
Presstjänsten, telefon 08-515 154 15

Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter Om IMY
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Sidans etiketter Om IMY