Hoppa till innehåll på sidan

IMY och AI

AI-förordningen ska tillämpas fullt ut i Sverige sommaren 2026. Det kommer att finnas ett stort behov av vägledning, då AI-förordningen och dataskyddsförordningen, GDPR, kommer att gälla parallellt.

I mitten av mars röstade EU-parlamentet igenom AI-förordningen, som är EU:s allmänna reglering av artificiell intelligens (AI). Den 21 maj beslutades förordningen formellt av EU:s ministerråd. AI-förordningen ska tillämpas fullt ut i Sverige sommaren 2026.

Läs pressmeddelandet från EU:s ministerråd den 21 maj (engelska)

AI kommer med nya uppdrag till IMY

Vi har under en längre tid bevakat frågan om AI-förordningen och analyserat dess konsekvenser. Vi kommer att få flera nya uppdrag, till exempel som tillsynsmyndighet för AI-system som används i brottsbekämpande ändamål och i den regulatoriska sandlådan för AI. Dessutom kommer det att finnas ett stort behov av vägledning, både om dataskyddsförordningen och AI-förordningen, samt om hur de relaterar till varandra.

Det finns ännu inget besked om vilken svensk myndighet som kommer att få det övergripande ansvaret för AI-förordningen. Vi har lång vana och stor erfarenhet av att ge vägledning om juridik och komplicerad teknik. Även om AI-förordningen är ny så har AI inte varit oreglerad i dess frånvaro. GDPR, till exempel, är ett regelverk som är tillämpligt när man utvecklar och använder AI som rör personuppgifter.

Vägledning om GDPR och AI

Vi har tagit fram den första delen i vår vägledning om GDPR och AI. Den syftar till att skapa förutsättningar för att förena utveckling och användning av AI med ett gott dataskydd. Vi uppdaterar vägledningen löpande. 

Vägledning om GDPR och AI

Regulatorisk sandlåda för att testa och utvärdera AI-system

AI-förordningen kommer att ställa krav på att det finns en regulatorisk sandlåda för AI-lösningar i varje medlemsstat. I en AI-sandlåda ska verksamheter kunna testa och utvärdera AI-system innan de tas i bruk eller släpps på marknaden. AI-sandlådan regleras i den kommande AI-förordningen.

Pilotprojekt för AI-regulatorisk sandlåda

IMY deltar i ett myndighetsgemensamt pilotprojekt som syftar till skapa bättre kunskap och förståelse om vad AI-förordningens regulatoriska sandlådor kommer att kräva när förordningen ska börja tillämpas.

Läs mer om projektet

IMY:s regulatoriska sandlåda om dataskydd

Vi arbetar sedan flera år med regulatorisk sandlåda för att ge fördjupad vägledning i dataskyddsrättsliga frågor i innovationsprojekt. Vi är den första och hittills enda myndighet i Sverige som anammat detta arbetssätt. Vårt första pilotprojekt handlade till exempel om federerad maskininlärning (decentraliserad AI) mellan två vårdgivare.

Just nu har vi vårt tredje projekt på gång som även det handlar om AI, men den här gången om generativ AI kan användas för att skapa effektivare handläggningsprocesser vid utlämnande av allmänna handlingar.

IMY i Almedalen

Vi deltar i årets Almedalsvecka och samtalar gärna om AI och innovation. Generaldirektör, avdelningschefer och experter på dataskyddsfrågor som rör AI, innovation och cybersäkerhet kommer att vara på plats.

Läs mer om vårt deltagande i Almedalen eller mejla oss på almedalen@imy.se

Senast uppdaterad: 22 maj 2024