Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten kritiserar polisen i Uppsala

Publicerad: 5 februari 2014
På åtta punkter riktar Integritetsskyddsmyndigheten kritik mot hur polismyndigheten i Uppsala hanterar personuppgifter. Bland annat måste polisen ta fram rutiner för vilka säkerhetsåtgärder som ska användas då personuppgifter lagras på exempelvis usb-minnen.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur polismyndigheten i Uppsala hanterar personuppgifter. Vid granskningen upptäcktes flera brister som tillsammans mynnar ut i nio förelägganden som polismyndigheten måste åtgärda.

- Flera av de brister som vi har identifierat hos polisen i Uppsala har vi tidigare sett hos andra polismyndigheter. Vår förhoppning är nu att även de polismyndigheter som vi inte kontrollerat tar till sig resultatet från våra granskningar och åtgärdar eventuella motsvarande brister i den egna myndigheten, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Kristina Svahn Starrsjö.

I Uppsala måste polisen bland annat ta fram en aktuell förteckning över de register och databaser där det förekommer personuppgifter. Man måste även ta fram skriftliga rutiner för vilka säkerhetsåtgärder som ska användas då personuppgifter lagras på exempelvis usb-minnen eller i mobiltelefoner, och rutiner som säkerställer att sekretessmarkeringar i folkbokföringen markeras i polisens IT-system RAR (Rationell Anmälansrutin och DurTvå (Datoriserad Utredningsrutin Tvångsmedel).

Integritetsskyddsmyndigheten riktar även kritik mot hur personuppgifter hanteras i Uppsalapolisens kriminalunderrättelseverksamhet, bland annat måste polisen omgående se till att personer som inte är misstänkta för brott är tydligt uppmärkta i polisens så kallade särskilda undersökningar.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter