Hoppa till innehåll på sidan

Integritets­skydds­myndigheten riktar kritik mot samtliga länsstyrelser

Publicerad: 18 april 2013
Myndigheten har granskat Sveriges länsstyrelser och riktar på flera punkter kritik mot hur personuppgifter hanteras i verksamheterna.

2010 granskade Integritetsskyddsmyndigheten hur länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar personuppgifter. Myndigheten riktade då kritik mot att alla användare kunde komma åt alla handlingar som inte var sekretessbelagda, när det i stället bör vara så att respektive användare enbart ska komma åt de uppgifter som behövs för att kunna lösa de egna arbetsuppgifterna. Integritetsskyddsmyndigheten var även kritisk till hur länsstyrelsen publicerade uppgifter i det webbdiarium som kan nås av allmänheten.

Nu har Integritetsskyddsmyndigheten granskat landets övriga 20 länsstyrelser.

- Tyvärr finns flera av de brister som vi upptäckte hos Västra Götaland även hos övriga länsstyrelser, säger Maria Karlströms som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Vanliga fel är att det saknas behörighetsstyrning i IT-systemen som säkerställer att respektive anställd enbart kan komma åt personuppgifter som behövs för de egna arbetsuppgifterna. Det saknas även kontrollmekanismer i IT-systemen för att upptäcka och beivra obehörig åtkomst.

Även i denna breda granskning riktar Integritetsskyddsmyndigheten kritik mot att länsstyrelserna saknar rutiner som säkerställer att de på sina webbplatser inte publicerar så kallade känsliga personuppgifter eller personuppgifter som direkt pekar ut enskilda i ärenden som rör brott.

- För all offentlig verksamhet där man publicerar personuppgifter på Internet i exempelvis diarier är det mycket viktigt att ha fungerande rutiner som säkerställer att bland annat känsliga personuppgifter och uppgifter som rör brott tas bort innan publicering, säger Maria Karlströms.

Integritetsskyddsmyndigheten har sammanfattat sina iakttagelser och tagit fram en vägledning för länsstyrelserna.

Läs sammanfattningen och vägledningen (pdf-format)

För mer information kontakta
Tillsynschef Britt Marie Wester, tfn 08-657 61 20
Jurist Maria Karlströms, tfn 08-657 61 72
Pressekreterare Per Lövgren, mobil 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter