Hoppa till innehåll på sidan

Fel av skola erbjuda eget alternativ till Facebook

Publicerad: 27 november 2015
Skolan måste skilja på vad som hör till elevernas privata sfär och vad som är skolverksamhet.

Integritetsskyddsmyndigheten har granskat hur en skola i Täby använder läroplattformen Vklass. Skolans it-system erbjuder bland annat sociala nätverksfunktioner som eleverna ska kunna använda som alternativ till exempelvis Facebook.

- Det gör det möjligt för skolan att kunna ta del av kommunikationen mellan eleverna men det är inte tillåtet för skolan att använda sin läroplattform för att få insyn i elevernas privatliv. Därför måste skolan se till att läroplattformen inte används till annat än det som har koppling till skolverksamheten, till exempel genom att lämna tydliga instruktioner till eleverna om hur it-systemet får användas, säger Eva Maria Broberg som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

I Vklass lagras känsliga uppgifter i form av värderande omdömen om eleverna. Därför förelägger Integritetsskyddsmyndigheten skolan att införa stark autentisering då användare loggar in via internet, i stället för som nu användarnamn och lösenord.

- När känsliga personuppgifter nås via internet måste stark autentisering med exempelvis e-legitimation användas.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter