Hoppa till innehåll på sidan

Inkassobolagen har inte koll på sin indrivning mot unga

Publicerad: 13 november 2014
Integritetsskyddsmyndigheten är nu klar med en granskning av tio inkassobolag och kan konstatera att det finns allvarliga brister i deras hantering av fordringar mot barn och unga.

Icke fungerande rutiner för att fånga upp fordringar mot personer som var under 18 år då skulden uppkom. Bristande kontroll av att det finns laglig grund för en sådan fordran innan indrivningsåtgärder vidtas. Otillräckliga kunskaper om vilka regler som gäller för skuldsättning av barn och unga. Det är brister som Integritetsskyddsmyndigheten upptäckt hos flera inkassobolag vid sin granskning av hur inkassobolag driver in fordringar från underåriga, det vill säga personer som var under 18 år då skulden uppkom.

– Det finns idag få sätt för barn och unga att bli skuldsatta. Därför är det mycket viktigt att bolagen hittar dessa fordringar bland sina inkassoärenden och kontrollerar att det verkligen finns grund för en sådan fordran innan man riktar indrivningsåtgärder mot en underårig, säger Malin Fredholm som genomfört Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Flera av de granskade bolagen förbättrar nu sina rutiner för att fånga upp inkassoärenden som rör unga för att kunna avsluta de ärendena eller för att kontrollera att det verkligen finns laglig grund för fordran.

– Vi förutsätter att de bolag som saknar kunskap om i vilka situationer en underårig faktiskt kan bli skuldsatt, ser till att skaffa sig sådana kunskaper om de har för avsikt att fortsätta att driva in fordringar mot unga. Detsamma gäller förstås även inkassobolag som inte ingått i granskningen, men som hanterar den här typen av fordringar.

Det var samverkansgruppen "Omyndigas skuldsättning" som uppmärksammade Integritetsskyddsmyndigheten på att de tio inkassobolagen hade ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogden mot personer som var under 18 år då skulden uppkom. Gruppen som arbetar för att minska barns skuldsättning består av Konsumentverket, Barnombudsmannen, Kronofogden och Sveriges Kommuner och Landsting.

Integritetsskyddsmyndigheten har riktat kritik mot följande bolag:

Betalningskontroll

Marginalen

ISS Facility Services

Inkassobyrån i Umeå

Lindorff

Pay Solutions

Profina

Visma Collectors

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter