Hoppa till innehåll på sidan

Kommun måste sluta mäta barns närvaro med digitala id-brickor

Publicerad: 15 februari 2013
Söderhamns kommun får inte använda digitala id-brickor, så kallade nuddisar, för att mäta barnens närvaro i fristående förskolor. Detta eftersom det inte finns tillräckliga motiv för närvaroregistreringen.

Integritetsskyddsmyndigheten har blivit uppmärksammad på att Barn- och ungdomsnämnden i Söderhamns kommun mäter barnens närvaro vid de fristående förskolorna i kommunen. Varje barn har en digital id-bricka, en så kallad nuddis, och "stämplar in" genom att hålla upp brickan mot en läsare och trycka på en IN-knapp. När barnet lämnar förskolan trycks knappen UT i stället.

I Integritetsskyddsmyndighetens granskning konstateras att det alltid är ett intrång i den personliga integriteten att mäta enskilda personers närvaro genom att de stämplar in och ut.

- För att det ska vara tillåtet måste det finnas ett berättigat ändamål att kontrollera vilken tid som en viss person har varit närvarande, som exempelvis om barnomsorgsavgiften är kopplad till barnens faktiska närvaro. Här används uppgifterna varken för bemanningsplanering eller för fördelning av resurser och därför måste närvaroregistreringen upphöra, säger Katarina Högquist som lett Integritetsskyddsmyndighetens granskning.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger nu Barn- och ungdomsnämnden att upphöra med tidregistreringen eftersom den strider mot reglerna i personuppgiftslagen.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Katarina Högquist, tfn 08-657 61 24
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter