Hoppa till innehåll på sidan

Kreditupplysningsföretagen har hittat nytt sätt att kringgå lagen

Publicerad: 15 mars 2012
Efter att ha granskat de största kreditupplysningsföretagen uppmanar Integritetsskyddsmyndigheten nu regeringen att snabbt täppa till den lucka i lagen som gör att företagen fortfarande kan lämna ut kreditupplysningar utan att det finns ett legitimt behov och utan att informera personen som upplysningen gäller.

Den 1 januari 2011 trädde nya regler i kreditupplysningslagen i kraft som skulle stärka skyddet för den enskilde personen när kreditupplysningar lämnas ut via Internet. Enligt lagändringarna måste den som begär en kreditupplysning ha ett legitimt behov av upplysningen, till exempel kan en hyresvärd ha behov av en kreditupplysning om den person som ska hyra en bostad. Dessutom måste en kopia av kreditupplysningen skickas till den som upplysningen gäller.

Sedan lagändringarna trädde i kraft har Integritetsskyddsmyndigheten granskat samtliga större kreditupplysningsföretag. Myndigheten kan konstatera att lagändringarna till en början fick effekt men att flera företag nu hittat nya möjligheter att kringgå lagen.

– Därför skickar vi nu en skrivelse till regeringen där vi föreslår att det görs en snabbutredning för att täppa till den här luckan i lagen, säger Integritetsskyddsmyndighetens generaldirektör Göran Gräslund.

I skrivelsen till regeringen föreslår Integritetsskyddsmyndigheten att det antingen görs en snabbutredning för att täppa till luckan eller att det görs en mer omfattande översyn av lagen.

– Ändringar i grundlagarna och den tekniska utvecklingen har gjort kreditupplysningslagen allt mindre ändamålsenlig. I vissa avseenden är den till och med direkt skadlig för den personliga integriteten, varnar Göran Gräslund.

Hur kreditupplysningsföretagen kommit förbi lagändringarna beskrivs i skrivelsen som kan hämtas via länken nedan.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens skrivelse till regeringen i pdf-format

För mer information kontakta:
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57
Jurist Hans Kärnlöf, tfn 08-657 61 17
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 08-657 61 43

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter