Hoppa till innehåll på sidan

Kritik i tio punkter mot Tullverket

Publicerad: 16 juni 2014
Integritetsskyddsmyndigheten riktar i tio punkter kritik mot hur Tullverket hanterar personuppgifter i sin brottsbekämpande verksamhet. Bland annat har flera brister som upptäcktes för fyra år sedan inte åtgärdats.

Integritetsskyddsmyndigheten är nu klar med sin granskning av hur Tullverket samlar in och hanterar personuppgifter i sin brottsbekämpande verksamhet. I sitt beslut listar Integritetsskyddsmyndigheten listar tio förelägganden, alltså åtgärder, som Tullverket nu måste vidta.

Särskilt allvarlig är kritiken mot Tullverkets så kallade särskilda ärenden i kriminalunderrättelseverksamheten. Dessa uppgiftssamlingar kan byggas upp om det finns misstanke om allvarlig eller systematisk brottslighet. Varje särskilt ärende måste ha ett preciserat ändamål som anger den yttre ramen för vilka personuppgifter som får registreras.

- För flera särskilda ärenden har Tullverket angett alldeles för generella ändamål, i princip i paritet med att syftet är att "bekämpa tullbrottslighet". Det ger Tullverket alltför vida möjligheter att samla in uppgifter om personer som kanske inte alls är relevanta för ärendet, säger Integritetsskyddsmyndighetens jurist Jonas Agnvall.

I sitt beslut konstaterar Integritetsskyddsmyndigheten även att verket inte åtgärdat flera av de brister som Integritetsskyddsmyndigheten upptäckte vid en granskning för fyra år sedan.

Läs Integritetsskyddsmyndighetens beslut i pdf-format

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter