Hoppa till innehåll på sidan

Risk att kommun registrerar onödigt närgångna uppgifter

Publicerad: 4 juni 2013
Integritetsskyddsmyndigheten har efter klagomål granskat hur Umeå kommun registrerar uppgifter om personers arbetsförmåga. Granskningen visar att kommunen saknar en rutin för att säkerställa att inte onödigt närgångna eller omfattande uppgifter registreras.

Integritetsskyddsmyndigheten har tagit emot ett klagomål som gör gällande att Umeå kommun tvingat anställda att genomgå personlighetstester där de fått svara på frågor om bland annat sexualliv, religionsutövning och ekonomiska problem.

Integritetsskyddsmyndighetens granskning visar att kommunen har avtal med ett fristående företag som genomför arbetsförmågebedömningar av kommunens personal. Företaget har genomfört sammanlagt 30 arbetsförmågebedömningar för kommunens räkning under 2011 och 2012. Som underlag för dessa bedömningar ligger bland annat ett självskattningstest och ett personlighetstest.

Kommunen har inte insyn i de utredningar och de tester som företaget genomför. Det som kommunen tar del av är de arbetsförmågebedömningar som tas fram. Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar att kommunen får registrera uppgifter från dessa bedömningar i sitt eget IT-system. Däremot är myndigheten kritisk till att kommunen saknar rutiner som säkerställer att man inte registrerar onödigt närgångna eller omfattande uppgifter.

- Det finns inga exakta regler för vad som kommunen får eller inte får registrera om personers arbetsförmåga. Men, det måste finnas en rutin hos kommunen som säkerställer att inte för många eller närgångna uppgifter registreras. Vår granskning har inte visat att kommunen gjort felaktiga registreringar, men utan en rutin på plats så finns alltid risken att det kommer att ske, säger Oskar Öhrström som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten.

Integritetsskyddsmyndigheten förelägger dessutom kommunen att bland annat bättre informera de vars uppgifter registreras i systemet och att se över rutinerna för åtkomst till uppgifterna.

Läs Integritetsskyddsmyndigheten beslut i pdf-format

För mer information kontakta
Jurist Oskar Öhrström, tfn 08-657 61 09
Pressekreterare Per Lövgren, tfn 070-736 10 80

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Senast uppdaterad: 21 april 2021
Sidans etiketter